KAMIENNA BRODY
KOBIECY KP KIELCE
TOPSPIN PROMNIK
VICTORIA PIŃCZÓW
ORLICZ SUCHEDNIÓW
STAL KUNÓW
KSP KIELCE
UKS HETMANKI WŁOSZCZOWA
LUKS WISŁA NOWY KORCZYN
UKS SPARTA DALESZYCE