Jak zostać trenerem?

  1. Załóż profil na platformie https://pzpn24.pzpn.pl/
  2. Utwórz funkcję ” trener „
  3. Wybierz w zakładce ” wydarzenia ” odpowiedni kurs trenerski.
  4. Dodaj dokumenty: Świadectwo ukończenie szkoły średniej lub ukończenia szkoły wyższej, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, pierwsza pomoc przedmedyczna, zaświadczenie o ukończenie szkolenia Safeguarding – „Ochrona dzieci dla trenerów” ( https://uefa-safeguarding.eu/ ).

Dokładna instrukcja w filmie:

Zostań Trenerem

Powiązane aktualności