Komisja ds. Licencji Klubowych

  • Zbigniew Grombka – przewodniczący
  • Piotr Kowalczyk – wiceprzewodniczący
  • Karol Stępień – sekretarz
  • Przemysław Białacki
  • Paweł Dudziński
  • Krzysztof Grzyb
  • Łukasz Karwowski
  • Grzegorz Opałka
  • Karol Zeżuła