SKŁAD KOMISJI ds. BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH

  • Robert Dybka – Przewodniczący Komisji tel. 512 454 505 rdybka@szpnkielce.pl
  • Dariusz Kępa – Wiceprzewodniczący
  • Szczepan Ciach
  • Zbigniew Grombka
  • Zbigniew Oziębło
  • Marcin Stasieczek

ZESPÓŁ ds. OPINIOWANIA PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI STADIONÓW

  • Dariusz Kępa – Przewodniczący
  • Piotr Kowalczyk
  • Arkadiusz Krala

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – tekst ujednolicony

Data:2024-03-14
Rozmiar:302991
POBIERZ

2. Rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Data:2024-03-14
Rozmiar:50527
POBIERZ

4. Uchwała Zarządu PZPN - zwalczanie korupcji

Data:2024-03-14
Rozmiar:57743
POBIERZ

5. Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich

Data:2024-03-14
Rozmiar:277529
POBIERZ

6. Uchwała Zarządu PZPN w sprawie uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej

Data:2024-03-14
Rozmiar:119969
POBIERZ

7. Rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

Data:2024-03-14
Rozmiar:43405
POBIERZ

8. Procedura uzgadniania projektów budowy, przebudowy i modernizacji stadionów przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej Edycja

Data:2024-03-14
Rozmiar:1373085
POBIERZ

9. Regulamin pracy zespolu roboczego ds. opiniowania projektow budowy przebudowy i modernizacji stadionow

Data:2024-03-14
Rozmiar:424670
POBIERZ

10. Uchwała Zarządu ŚZPN - Regulamin obowiązków delegata meczowego

Data:2024-03-14
Rozmiar:239861
POBIERZ

11. Wytyczne w zakresie organizacji meczu - Załącznik 1 do regulaminu rozgrywek IV ligi i niższe

Data:2024-03-14
Rozmiar:148234
POBIERZ

12. Informacja Organizatora Zawodów

Data:2024-03-14
Rozmiar:194457
POBIERZ

13. Informacja Organizatora Zawodów

Data:2024-03-14
Rozmiar:104929
POBIERZ