Zgłaszanie kandydatur do Nagrody „Fair Play” oraz Nagrody im. Wita Bryły

Strona główna>Aktualności>Zgłaszanie kandydatur do Nagrody „Fair Play” oraz Nagrody im. Wita Bryły
2023-11-07Aktualności

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach zwraca się z zachętą o zgłaszanie dorocznych kandydatur do Nagrody „Fair Play” oraz Nagrody im. Wita Bryły „Trener – Wychowawca Młodzieży” dla osób działających w świętokrzyskim środowisku piłkarskim tj. piłkarzy, trenerów, działaczy, sędziów itp.

Nagroda Fair Play przyznawana jest za przestrzeganie i propagowanie postaw etyczno-moralnych oraz zasad czystej, sportowej rywalizacji, takich jak: rzetelność, uczciwość, honor, godność, kultura osobista, szacunek, pozytywne oddziaływanie na środowisko itp.

Nagroda im. Wita Bryły „Trener – Wychowawca Młodzieży” jest formą uhonorowania trenerów i instruktorów – wychowawców młodego pokolenia piłkarzy na wszystkich szczeblach rozgrywkowych.

Nagrodzone zostają osoby prezentujące wysokie walory etyczne i będące właściwymi wzorcami do naśladowania dla młodego pokolenia.

Wnioski składane do Kapituły Nagrody winny zawierać opis przymiotów, cech, zasług lub czynu – zdarzenia za który chcemy nagrodzić kandydata.

Zgłoszenia kierujemy do sekretariatu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej osobiście lub emailem: biuro@szpnkielce.pl do dnia 16 listopada 2023 r.

Korzystając ze strony akceptujesz Politykę prywatności
Ok, rozumiem