Sekretarz Kolegium Sędziów

Andrzej Ubożak


Tel. 512 030 111

aubozak@szpnkielce.pl

obsada.mecze@gmail.com

Kontakt