WYTYCZNE ORGANIZACJI MECZÓW - AKTUALIZACJA 14.05.2021

data: 2021-05-14

W związku z wejściem w życie przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861), a także celem dalszego utrzymania bezwarunkowych restrykcji w działaniach prewencyjnych mających na celu – jako priorytetową – ochronę zdrowia zawodników, klubowych sztabów szkoleniowo-trenerskich oraz publiczności na podstawie Uchwały Nr 05/VI/2021 Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej z dniem 10.05.2021 roku zmianie uległy WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19, na podstawie których można udostępnić dla publiczności 25% pojemności stadionu, tj. co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami (należy podkreślić, że liczba miejsc udostępnionych dla publiczności musi być tożsama z liczbą miejsc wskazanych we wniosku o przyznanie licencji na sezon 2020/2021).

Należy podkreślić, że to Organizator meczu piłki nożnej ponosi odpowiedzialność za sposób rozmieszczenia widzów w poszczególnych sektorach stadionu oraz na trybunach nie posiadających oznaczonych miejsc mając na względzie zachowanie 1,5 metra odległości pomiędzy kibicami. Organizator zawodów ponosi również odpowiedzialność za rozmieszczenie i przestrzeganie reżimu sanitarnego przez kibiców klubu gości. W związku ze zniesieniem obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu kibice zachowujący reżim sanitarny tj. siedzący co czwarte krzesełko na stadionie oraz w przypadku miejsc stojących zachowujący odstęp 1,5 m są zwolnieni z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Z obowiązku tego nie są zwolnieni zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego przebywający na ławkach rezerwowych, ponieważ nie jest zachowany obowiązek 1,5 m odstępu.

Podstawowe zasady organizacyjne:

- organizator meczu musi zapewnić odpowiednią ilości wejść na stadion oraz otwarcie bram stadionu w czasie pozwalającym, na co najmniej 20 sekundowe przeprowadzenie czynności związanych z wejściem kibica na stadion (sprawdzenie biletu, kontrola wnoszonych przedmiotów, zapewnienie dezynfekcji rąk);

- organizator meczu poprzez działania służb porządkowych musi zapewnić obligatoryjne wykonanie czynności dezynfekcji rąk przez widzów w momencie ich wchodzenia na stadion;

- organizator meczu w przypadku przyjmowania autoryzowanych grup kibiców gości, począwszy od 15 maja 2021 roku do odwołania jest zobowiązany do uzyskania zgody - opinii ze strony lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej;

- organizator jest zobowiązany do aktywnego zarządzania wszelkimi przestrzeniami publicznymi przeznaczonymi dla widzów w celu zapobiegania się gromadzeniu widzów przy wejściach na stadion, na trybunach oraz w ciągach komunikacyjnych;

 

W przypadku zasad przyjmowania autoryzowanych grup kibiców gości zgodnie z wytycznymi podjęto decyzję, ze kibice klubu gości mogą być wpuszczeni na stadion po uzyskaniu zgody - opinii właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i to organizator ponosi odpowiedzialność za rozmieszczenie i przestrzeganie reżimu sanitarnego w sektorze kibiców klubu gości.

 

Mając na uwadze, że sposób organizacji meczu i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego przez kibiców (w tym przez kibiców gości) może być przedmiotem kontroli przez policję i stacje sanitarno-epidemiologiczne, organizator rozgrywek dopuszcza  możliwość nieprzyjmowania autoryzowanych grup kibiców klubu gości jedynie na podstawie wniosku zaakceptowanego decyzją Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŚZPN. Wnioski proszę kierować na adres poczty elektronicznej rdybka@szpnkielce.pl

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją ds. Bezpieczeństwa SZPN.

 

--

Robert Dybka

 

Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach

 

25-033 Kielce ul. Ściegiennego 8

tel. 512 454 505

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook