• AKTUALIACJA WYTYCZNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI MECZÓW

  Informujemy, że na podstawie Uchwały nr 05/VI/2021 Zarząd ŚZPN przyjął ....

  czytaj więcej » archiwum
 • KOMUNIKAT KOMISJI ds. LICENCJI KLUBOWYCH ŚZPN

  Komisja ds. Licencji...

  czytaj więcej » archiwum
 • UCHWAŁA KOMISJI ds. NAGŁYCH PZPN

  Świętokrzyski ZPN informuje, że na stronie głównej Związku w zakładce komunikaty zamieszczona została Uchwała nr 5/2021 z dnia 4 maja 2021 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie szczególnych zasad postępowania w rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021.

  czytaj więcej » archiwum
 • KONSULTACJE W KLIMONTOWIE

  Wydział Szkolenia ŚZPN informuje, że ...

  czytaj więcej » archiwum
 • BILETY NA ROSJĘ I ISLANDIĘ

  W rozwinięciu zamieszczone są informacje o sposobie zakupu biletów na towarzyskie mecze reprezentacji Polski z Rosją (01.06.21) oraz Islandią (08.06.21). 

  czytaj więcej » archiwum
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ŚZPN

data: 2021-04-08

Szanowne Kluby, Szanowni Delegaci,

zwracamy się do Was z ważnymi informacjami, które możemy ogłosić dopiero w dniu dzisiejszym, z uwagi na wczorajszą zapowiedź Ministra Zdrowia o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych do dnia 18 kwietnia 2021 r. oraz braku wprowadzenia dalej idących obostrzeń.

Niniejszy komunikat stanowi także odpowiedź na zapytania i pisma Delegatów kierowane do Biura ŚZPN.

1. Informujemy, że w związku z brakiem wprowadzenia przez władze centralne dodatkowych obostrzeń sanitarnych w okresie do dnia 18 kwietnia 2021 r., Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach odbędzie się zgodnie z planem w dniu 17 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kielcach przy ul. Zakładowej 1, w siedzibie spółki Targi Kielce S.A.

2. ŚZPN oraz Targi Kielce S.A. podjęły szereg działań mających na celu wdrożenie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego Delegatów podczas odbywania się Walnego Zgromadzenia, a każdy Delegat będzie zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Porządkowego oraz do stosowania się do wytycznych i poleceń pracowników ŚZPN oraz Targów Kielce, m.in. w zakresie pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do budynków Targów Kielce poprzez dedykowane bramki, stosowania środków ochrony osobistej (maseczki zakrywające usta i nos) czy też przebywania Delegata w ściśle określonych pomieszczeniach.

3. Warunki przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów są zgodne z przepisami prawa:

a) art. 34 Statutu ŚZPN,

b) art. 10 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tj. z dnia 18 listopada 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2261)

c) § 28 ust. 11 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).

Informujemy Delegatów, że nieprawdziwe są informacje rozpowszechniane w naszym środowisku, dotyczące organizacji Walnego Zgromadzenia Delegatów ŚZPN. Walne Zgromadzenie Delegatów zostało zwołane w sposób prawidłowy, posiada legalne podstawy prawne do jego przeprowadzenia, a poziom bezpieczeństwa Delegatów będzie wyższy niż w innych miejscach publicznych.

4. Z uwagi na służbowy charakter Zgromadzenia, każdy członek ŚZPN otrzyma zwrot kosztów podróży służbowej swojego Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów, liczny jako 0,50 zł za 1 kilometr podróży służbowej między siedzibą Klubu, a miejscem odbywania się Walnego Zgromadzenia oraz podróży powrotnej.

5. Delegaci będą zlokalizowani w odrębnych salach, po max. 5 Delegatów w każdej sali, z zachowaniem dystansu 1.5 m.

6. Głosowania odbywać się będą w formie tajnej, za pośrednictwem tabletów udostępnionych Delegatom w dniu 17 kwietnia 2021 r.

7. Delegaci zgromadzeni w odrębnych salach będą posiadać łączność z pozostałymi Delegatami  poprzez dodatkowe komputery znajdujące się w każdej Sali, dostarczone przez podmiot zewnętrzny, tj. AMSO Spółka Cywilna D. Grabowski, M. Kwiecień.

8. Obsługę głosowań poprzez tablety oraz obsługę dwukierunkowej komunikacji audio/wideo między wszystkimi Delegatami zapewni podmiot zewnętrzny, specjalizujący się w organizacji tego typu zgromadzeń.

9. Przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia Delegatów zapewniona będzie pomoc techniczna w zakresie głosowania oraz komunikacji audio/video między Delegatami.

10. Każdy Delegat będzie:

- bezpieczny, z uwagi na bardziej rygorystyczne wymogi sanitarne, niż te obowiązujące w sklepach czy kościołach,

- mógł zabrać głos w ważnych dla niego sprawach za pośrednictwem komputera znajdującego się w każdej sali – będzie on widziany i słyszany przez wszystkich innych Delegatów,

- mógł oddać głos w sposób tajny za pośrednictwem tabletu, po uprzednim przeprowadzeniu instruktażu, co do sposobu głosowania za pośrednictwem tabletu.

11. ŚZPN bierze na sobie odpowiedzialność za zapewnienie warunków technicznych koniecznych do odbycia się Walnego Zgromadzenia Delegatów, zaś podmiot obsługujący Walne Zgromadzenie Delegatów tj. Unicomp-WZA Sp. z o.o., posiada doświadczenie w obsłudze walnych zgromadzeń takich podmiotów, jak: Giełda Papierów Wartościowych S.A., PEKAO S.A. PKO BP S.A., PKN ORLEN S.A.,  PGNiG S.A.,  PGE S.A., PZU S.A. czy szereg wiodących banków na terenie RP.

Niech to piłkarskie święto przebiegnie sprawnie, bezpiecznie i z korzyścią dla świętokrzyskiej piłki.

Do zobaczenia 17 kwietnia!

                                                                                                                               Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                                                                          ZARZĄD ŚZPN

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook