UWAGA KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ

data: 2021-03-30

Szanowni Państwo

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej informuje Kluby uczestniczące w rozgrywkach Klasy Okręgowej seniorów, że aktualnie prowadzone są konsultacje dotyczące oceny możliwości wznowienia rozgrywek Klasy Okręgowej seniorów, w sytuacji gdyby kluby Klasy Okręgowej wyraziły gotowość wznowienia rozgrywek oraz spełniłby warunki prawne, pozwalające
na rozgrywanie meczów (uczestnictwo wyłącznie zawodników pobierających stypendia
sportowe; mecze z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności).

 Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy:  

1. Klub spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 512),

2. Klub potwierdza, że jest świadomy istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 oraz zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec ŚZPN w przypadku zakażenia koronawirusem przez zawodników, członków sztabu trenerskiego, działaczy piłkarskich oraz innych osób działających na zlecenie lub w imieniu Klubu.

3. Każdy z zawodników Klubu biorący udział w rozgrywkach Klasy Okręgowej seniorów
w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 posiada status zawodowego sportowca albo otrzymuje stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (przyznane przed jednostkę samorządu terytorialnego lub Klub na podstawie uchwały Zarządu Klubu)

4. Klub uzyskał zgodę Zarządcy obiektu na korzystanie z obiektów sportowych w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021.      

 Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków, koniecznych do kontynuowania rozgrywek Klasy Okręgowej seniorów, jest złożenie przez Kluby oświadczenia - do dnia 31 marca 2021 r. (środa) do godz. 15:00 (wzór oświadczenia został wysłany do zainteresowanych klubów) w Biurze ŚZPN w Kielcach lub przesłanie na adres email: biuro@szpnkielce.pl. Ostateczna decyzja,
co do ewentualnego wznowienia rozgrywek zapadnie w czwartek 1 kwietnia 2021 r.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook