UWAGA KLUBY. WNIOSKI DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

data: 2021-03-18

Do dnia 24 marca 2021 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego można składać wnioski o dofinansowanie działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach otwartego, dostępnego dla wszystkich klubów konkursu ofert.

https://www.swietokrzyskie.pro/drugi-otwarty-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-zakresu-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2021-roku/

 

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków.

 

Dofinansowane mogą być działania w obszarach:

  1. Aktywny senior – upowszechnianie aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród osób starszych,
  2. Sport osób z niepełnosprawnością - organizacja imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowe,
  3. Świętokrzyskie na sportowo – dotyczy organizacji imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych oraz udział w imprezach dużej rangi (np. organizacja turnieju piłkarskiego),
  4. Sport dla wszystkich - organizacja lokalnych imprez sportowych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach (np. organizacja turnieju piłkarskiego).

 

Konkurs obejmuje oferty zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku, a kończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r.

 

Wymagany własny wkład finansowy Klubu wynosi - minimum 10 % środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji (np. w przypadku wniosku o dofinansowanie w kwocie 5000 zł Klub zapewnia środki własne w kwocie 500 zł).

 

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem

„Konkurs ofert – Kultura Fizyczna 2021” z podaniem rodzaju zadania.

1) w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

al. IX Wieków Kielc 3, (godz. 7.30 – 15.30),

lub

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook