KOMUNIKAT DOT. NOWYCH OBOSTRZEŃ

data: 2021-03-18

Szanowni Państwo,

    Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 marca 2021 roku oraz informacjami zamieszczonymi na rządowej stronie www.gov.pl, od dnia 20 marca 2021 r. obostrzenia, które wprowadzane były dotychczas regionalnie mają objąć obszar całego kraju.

   Wobec powyższego rozgrywki  IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych seniorskich organizowane przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej zostają zawieszone na okres od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Zmiany w terminarzach IV ligi, klasy okręgowej oraz klasach A seniorów zostaną opublikowane w najbliższym czasie, po przeprowadzeniu konsultacji z Klubami i podjęciu stosownych decyzji przez Wydział Gier Świętokrzyskiego ZPN.

Rozgrywki III Ligi Grupa 4 będą kontynuowane zgodnie z terminarzem rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2020/2021.

Rozgrywki dziecięce i młodzieżowe rozpoczną się zgodnie z planowanym harmonogramem poszczególnych grup rozgrywkowych.

Ponadto zmieniony zostaje termin finałowych rozgrywek o Puchar Prezesa ŚZPN w  kategoriach U-8 rocznik 2013, U-9 rocznik 2012, U-10 rocznik 2011 na dni 10/11 kwietnia 2021r.

Poniżej przedstawiamy treść obostrzeń, jakie mają obowiązywać w okresie od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r.:

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych (a więc jednostek treningowych) i wydarzenia sportowego jest możliwa jedynie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

 2) ich organizowania bez udziału publiczności.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook