Inne komórki organizacyjne

        Komisja ds. Licencji Klubowych

 

 • Zbigniew Grombka - przewodniczący
 • Piotr Kowalczyk - wiceprzewodniczący
 • Karol Stępień - sekretarz
 • Przemysław Białacki
 • Paweł Dudziński
 • Krzysztof Grzyb
 • Łukasz Karwowski
 • Grzegorz Opałka
 • Karol Zeżuła

 

             Komisja Odwoławcza ds Licencji

 • Leopold Garbacz - przewodniczący
 • Dariusz Kosiniak
 • Janusz Baran
 • Grzegorz Jas
 • Rafał Lasota         

             Komisja ds Nagłych

 • Mirosław Malinowski - przewodniczący
 • Przemysław Witkowski - wiceprzewodniczący
 • Tomasz Domaradzki
 • Marcin Gawron
 • Marek Walczak

   

        Komisja ds. medialnych, marketingu i promocji

 • Jacek Salwa - przewodniczący
 • Piotr Litwin
 • Maciej Cender  
 • Katarzyna Dudek
 • Dorota Kułaga 
 • Rafał Szymczyk 
 • Damian Woźniak
 • Komisja Finansowa
   
 • Tomasz Domaradzki - przewodniczący
 • Justyna Bazak
 • Mariusz Karcz
 • Łukasz Korus
 • Artur Kudzia
 • Mirosław Świrta
 • Paweł Wysocki

     
      Komisja ds Etyki i Fair Play

 • Krzysztof Banasik - Przewodniczący
 • Alojzy Sobura - Wiceprzewodniczący
 • Arkadiusz Szostak - Sekretarz
 • Piotr Gadecki
 • Ryszard Lipko

 

        Piłkarski Sąd Polubowny

 • Sławomir Staciwa - Przewodniczący
 • Beata Cedro Łosak - Wiceprzewodniczący
 • Mariusz Delipacy
 • Wojciech Gądek 
 • Mariusz Kaczmarski
 • Antoni Pol

 

         Komisja ds. Odznaczeń

 • Jarosław Głuszek - Przewodniczący
 • Tomasz Siarek
 • Iwona Marlica

     

« wstecz
 
Skontaktuj się z nami.

Klasy rozgrywkowe

 
 
Facebook