KURS SPIKERÓW

data: 2023-01-25

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej organizuje kurs dla Kandydatów na Spikerów zawodów piłki nożnej - klasy rozgrywkowe III liga i niższe.

Kurs zostanie przeprowadzony w dniu 25.02.2023 roku roku w godz. 9.30 – 15.30 w siedzibie Świętokrzyskiego ZPN w Kielcach ul. Ściegiennego 8.

Uczestnictwo w kursie dla przedstawicieli klubów uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPN jest bezpłatne, jednakże warunkiem przystąpienia do kursu jest wpłacenie kaucji w wysokości 150,00 na konto ŚZPN. W przypadku kiedy kandydat ukończy szkolenie kaucja będzie zwracana poszczególnym klubom (dla innych osób odpłatność wynosi – 300,00 złotych).

Po ukończeniu kursu każdy kandydat uzyskuje Certyfikat Spikera uprawniający do pełnienia funkcji spikera podczas meczów piłki nożnej - rozgrywki III ligi i niższych klas rozgrywkowych.

Kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o pakiet szkoleniowy dla spikerów, który został opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami licencyjnymi obowiązującymi na sezon 2022/2023 i następne - wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach III i IV ligi (w klasie okręgowej jest to dobra praktyka) podczas meczu zobowiązane są do zapewnienia spikera zawodów posiadającego uprawnienia wydane przez PZPN lub Wojewódzki ZPN.

Mając na uwadze wypełnienie obowiązków wynikających z podręcznika licencyjnego zasadnym jest aby kluby Klasy Okręgowej posiadały przynajmniej jedną osobę posiadającą Certyfikat Spikera.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji kursu klub delegujący Kandydata na Spikera winien nadesłać formularz zgłoszenia, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Możn go znaleźć pod adresem:

http://szpnkielce.pl/pl/regulaminy/spiker kurs formularz

Formularz zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres email:biuro@szpnkielce.pl lub rdybka@szpnkielce.pl

 
« wstecz
 
Ładowanie...
Almanach SZPN 2021-2025
 
 
Facebook