NOWA STRONA WWW. ROZPOCZYNAMY PROCEDURY

data: 2022-01-03

Ramowa procedura ws. wyboru wykonawcy na zaprojektowanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej ŚZPN

 

 

1. Komisja  ds. medialnych, marketingu i promocji ŚZPN dokona wstępnego rozeznania potrzeb ŚZPN w zakresie funkcjonalności strony www Związku oraz kompatybilności z systemem ekstranet PZPN, biorąc pod uwagę treść wniosków nadesłanych przez Kluby w formie ankiet.

2.  Komisja  ds. medialnych, marketingu i promocji ŚZPN dokona wstępnego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców, uzyskując co najmniej 5 ofert na wykonanie strony internetowej ŚZPN od podmiotów posiadających niezbędne doświadczenia w realizacji podobnych projektów. Ofert wykonawców mogą być także kierowane bezpośrednio do Biura ŚZPN.

3. Komisja  ds. medialnych, marketingu i promocji ŚZPN może wnioskować o zaproszenie na posiedzenie Zarządu ŚZPN potencjalnych Wykonawców, celem przedstawienia oferty oraz zaprezentowania stron www wykonanych przez Wykonawców oraz doprecyzowania rzeczywistych potrzeb ŚZPN i warunków umowy.

4. Po zebraniu wszystkich ofert Komisja  ds. medialnych, marketingu i promocji ŚZPN przekaże je Zarządowi ŚZPN.

5. Ostatecznego wyboru wykonawcy dokona Zarząd ŚZPN, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji  ds. medialnych, marketingu i promocji ŚZPN.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
Almanach SZPN 2021-2025
 
 
Facebook