POSZUKUJEMY KANDYDATA DO PRACY W BIURZE PODOKRĘGU

data: 2021-01-08

 

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

Sekretarz Biura Podokręgu Sandomierz

Miejsce pracy: Sandomierz

 

Opis stanowiska

Sekretarz Biura Podokręgu Sandomierz będzie odpowiedzialny za całościową obsługę Biura Podokręgu w Sandomierzu, ul. Koseły 3a na warunkach uzgodnionych co do koniecznego wymiaru pracy w ramach umowy o pracę.

 

Wymagania preferowane

 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel, Outlook),
 • umiejętność pracy samodzielnej i pod presją czasu,
 • umiejętności organizacyjne,
 • zainteresowanie wydarzeniami sportowymi, w szczególności meczami piłki nożnej,
 • gotowość do częstych podróży służbowych.
 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w klubach sportowych, związkach sportowych, organizacjach samorządowych, itp.
 • posiadanie cech osobowych, jak: odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne, komunikacyjne
 • dyspozycyjność w weekendy, w trakcie trwania rozgrywek

Mile widziane

 • znajomość języka obcego
 • znajomość przepisów i regulaminów dotyczących zasad funkcjonowania PZPN oraz WZPN.
 • wymagane prawo jazdy kat. B

Podstawowy zakres obowiązków

 • obsługa biura Podokręgu Sandomierz w ustalonych z pracodawcą godzinach, od poniedziałku do piątku,
 • obsługa techniczno - organizacyjna i administracyjna organów statutowych Podokręgu ŚZPN oraz innych komórek organizacyjnych Podokręgu ŚZPN w Sandomierzu,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji i jej rejestracja w dzienniku korespondencji,
 • organizacja i obsługa posiedzeń Zarządu Podokręgu oraz Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu,
 • wprowadzanie rejestracji zawodników do systemu EKSTRANET Polskiego Związku Piłki Nożnej,
 • udzielanie informacji oraz pomocy klubom zrzeszonym w ŚZPN z terenu działania Podokręgu Sandomierz ŚZPN,
 • Współpraca z Zarządem ŚZPN, Zarządem Podokręgu Sandomierz ŚZPN, Biurem ŚZPN w Kielcach oraz innymi wydziałami i komórkami organizacyjnymi ŚZPN,
 • pomoc w organizacji spotkań, imprez, meczów, turniejów piłkarskich na terenie działania podokręgu Sandomierz.
 • cotygodniowe raportowanie wykonanych czynności.
 • dbanie o czystość pomieszczeń biura Podokręgu ŚZPN w Sandomierzu
 • wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Biura ŚZPN w Kielcach

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz skanu podpisanego wzoru oświadczenia (wzór oświadczenia znajduje się poniżej) na adres e-mail mcender@szpnkielce.pl, w terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku do godz. 15:00. Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać „Rekrutacja – Sekretarz Biura Podokręgu Sandomierz”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Kielcach (dalej: ŚZPN), przy ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce, z zastrzeżeniem, iż administratorem danych osób zarejestrowanych w systemie extranet jest Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, Warszawa.

2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@szpnkielce.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

3. Administrator może przetwarzać moje dane w celach związanych z procesem rekrutacji oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji określonego zadania. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie może trwać do momentu wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych lub przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub wykonania zadania; organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania moich danych osobowych; Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej; międzynarodowym strukturom piłki nożnej oraz zagranicznym federacjom piłkarskim; ubezpieczycielom, przedsiębiorstwom  przewozowym i pocztowym; podmiotom wykonującym działalność leczniczą.

6. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego się podczas obowiązywania zgody), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przeze mnie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów statutowych ŚZPN jest obowiązkowe, podanie pozostałych danych osobowych, jest dobrowolne.

9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

 

 

…………….……………………………….

                        Podpis i data

* Oświadczenie w wersji doc. i pdf zamieszcone jest na stronie www.spnkielce.pl/Regulaminy 

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook