UWAGA KLUBY!!!!! POZWOLENIE NA TRENINGI

data: 2020-12-30


Szanowni Państwo,

Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał interpretację Ministerstwa Zdrowia, która uznaje za dopuszczalne współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych zarówno przez PZPN, jak i wojewódzkie związki piłki nożnej.
Dokumentem potwierdzającym możliwość prowadzenie jednostek treningowych czy rozgrywania meczów jest zaświadczenie wydane przez właściwy wojewódzki związek piłki nożnej.

W dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN.
Członkowie ŚZPN mogą mailowo zgłaszać prośby o wystawienie stosownych zaświadczeń, kierując wnioski pod adres mailowy: biuro@szpnkielce.pl.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wydane zaświadczenia będą uprawniać do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach.
Zaświadczenia będą przygotowywane w kolejności zgłoszeń i przesyłane mailowo na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Poszczególne dokumenty:
- pismo PZPN do Ministerstwa Zdrowia;
- odpowiedź Ministerstwa Zdrowia;
- uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN;
- wzór wniosku o zaświadczenie
można znaleźć w zakładce Wydziały/Wydział Gier

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook