UWAGA KLUBY

data: 2020-12-28

Od dnia 28 grudnia 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Zgodnie z § 10 ust. 15 w/w Rozporządzenia, do dnia 17 stycznia 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych (m.in. treningów) i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:

 

1. sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3). „Sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie.

Klub dokonuje samodzielnej oceny, czy zawodnicy klubu uprawiają sport zawodowo.

2.  zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), tj. stypendia sportowe wskazane w art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie, przyznane przez samorząd gminny, powiatowy lub samorząd województwa.

3.  zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4. uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (za ligę zawodową w myśl art.  15.  ustawy o sporcie uznać można Ekstraklasę oraz I i II ligę),

5. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, a więc wyłącznie w rozgrywkach organizowanych przez PZPN.

 

Okoliczność, że:

a) zawodnik uprawia sport zawodowo, tj. wynagrodzenie zawodnika przekracza koszty uczestnictwa i stanowi jego znaczącą część dochodów - potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie (Klub),

b) zawodnik pobiera stypendium sportowe - potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający stypendium (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski),

c) dzieci i młodzież uczestniczą we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy - potwierdza dokument wystawiony przez polski związek sportowy (tj. PZPN).

Wszelkie współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe (m.in. treningi) i wydarzenia sportowe organizowane są bez udziału publiczności.

 

 

 

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook