COVID - 19. PRZYPOMINAMY

data: 2020-10-28

Przypominamy, że od dnia 24.10.2020 r. wprowadzone są następujące ograniczenia dot. uprawiania sportu:

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z 6 ust. 14 Rozporządzenia RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758),w przypadkach organizacji zajęć sportowych i na obiektach sportowych:

 

  1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych
    z wydarzeniem sportowym):
  2. weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  3.  dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  4. zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  5. dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  6. zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
    1. osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow
Do restrykcji w zakresie współzawodnictwa sportowego nie stosuje się ograniczeń dotyczących zgromadzeń publicznych (max. 5 osób), gdyż dla zajęć sportowych i wydarzeń sportowych przewidziano oddzielne restrykcje, o których mowa powyżej.

Wprowadzone zostanie także ograniczenie, iż w godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. W weekendy i dni wolne od nauki ta zasada nie obowiązuje.

Opiekunem, o którym mowa powyżej, może być nauczyciel lub trener.

Powyższe oznacza, że zarówno mecze, jak i jednostki treningowe wszystkich kategorii wiekowych mogą odbywać się zgodne z harmonogramem.

Jeśli treść Rozporządzenia będzie odmienna od restrykcji wskazanych na stronie www.gov.pl, poinformujemy Państwa o tym fakcie.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook