• COVID-19 - Wytyczne w zakresie organizacji meczów z udziałem publiczności - aktualizacja 24.09.2020 r.

  czytaj więcej » archiwum
 • VII Edycja Centralnego Kursu Spikerskiego PZPN

  Więcej informacji w rozwinięciu...

  czytaj więcej » archiwum
 • UWAGA CZŁONKOWIE KLUBU SENIORA ŚZPN

  czytaj więcej » archiwum
 • TURNIEJ JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO! ZAGRAJ I JEDŹ DO PORTUGALII!

  Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej oraz Comt Coaching Club zapraszają do udziału w turnieju piłkarskim. Nagrodą główną jest wyjazd do Portugalii. Więcej szczegółów w rozwinięciu i na stronie www.szpnkielce.pl w zakładce Regulaminy.

  czytaj więcej » archiwum
 • KOMUNIKAT NR 2 - COVID 19

  czytaj więcej » archiwum
 

PUCHAR PREZESA. REGULAMIN

data: 2019-11-29

Regulamin Rozgrywek Turniejów Halowych

              „O Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej”

 

1. Cel rozgrywek „O Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej”:

 • popularyzacja turniejów w piłce halowej wśród dzieci i młodzieży jako urozmaicenie
            procesu szkolenia w okresie jesienno – zimowym w przerwie pomiędzy rundami
            rozgrywek  na boiskachOrlik;
 • zachęcanie młodzieży do udziału w zorganizowanych imprezachsportowych;
 • propagowanie zdrowego trybu życia przez uprawianiesportu.
 • wyłonienie zwycięskich drużyn w kategoriach U-12 oraz U-11, które reprezentować
            będą Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w finale rozgrywek krajowych o Puchar
            Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka w Warszawie.

2. Do udziału w/w rozgrywkach uprawnieni są zawodnicy urodzeni:

 • w 2008 dla kategorii MłodzikaMłodszego (finał rozgrywek 18/19.01.2020)
 • w 2009 roku dla kategorii OrlikaStarszego (finał rozgrywek 18/19.01.2020)
 • w 2010 dla kategorii OrlikaMłodszego (finał rozgrywek do  ... .03.2020)
 • w 2011 dla kategorii ŻakaStarszego (finał rozgrywek do … .03.2020)
 • w 2012 dla kategorii ŻakaMłodszego (finał rozgrywek do … .03.2020)

 

3. Kluby, które posiadają dwie lub więcej drużyn w tej samej kategorii wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia
do innej drużyny swojego klubu występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej
w trakcie trwania rozgrywek eliminacyjnych i półfinałowych. Niestosowanie się
do powyższego zapisu będzie weryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej jako gra nieuprawnionego zawodnika.
  

 

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport) oraz musi być zarejestrowany przez klub
w systemie Extranet na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawodnika. Rejestracja zawodników w systemie Extranet dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach roczników 2008, 2009 i 2010).

 

5.Zawodnicy są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

 

 

6.Orzeczenie lekarskie, o którym mowa pkt. 5 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania, chyba że lekarz zalecił wcześniejszy termin badania kontrolnego. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było –
w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono  ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
Obowiązkiem klubów biorących udział w rozgrywkach „O Puchar Prezesa Świętokrzyskiego ZPN” jest ubezpieczenie zawodników swoichdrużyn.

 

7. Obowiązki gospodarza turnieju

    Do obowiązków gospodarza poszczególnego turnieju należy:

 • zabezpieczenie hali wraz z szatniami dla drużynprzyjezdnych;
 • zapewnienie opieki medycznej na czas trwaniazawodów;
 • zapewnienie wody uczestnikom turnieju (lub poczęstunku, w miaręmożliwości);
  • przesłanie sprawozdania z wynikami poszczególnych  meczów wraz ze składami
   drużyn oraz strzelcami bramek do Biura ŚZPN  w Kielcach  nie później niż 2 dni
   po zakończeniu turnieju (na adres e-mail: biuro@szpnkielce.pl
   lub akrala@szpnkielce.pl.


8. W poszczególnych turniejach biorą udział drużyny składające się maksymalnie
z 12 zawodników, którzy są wpisani do protokołu meczowego (mogą grać dziewczęta o rok starsze niż dana kategoria wiekowa np.: w roczniku 2008 dziewczęta z rocznika 2007). Na każdy kolejny turniej, trener może dołączyć do kadry nowych zawodników, przy czym ich liczba w jednym turnieju nie może przekroczyć 12. W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej drużyn jednego klubu w danej kategorii wiekowej, każda z tych drużyn winna być zgłoszona na osobnej liście
a zawodnicy mogą grać tylko w jednej drużynie swojego klubu, do której zostali zgłoszeni na danej liście – gra zawodnika w drużynie innej niż, do której został zgłoszony będzie  traktowana jako udział nieuprawnionego zawodnika i dany mecz zostanie zweryfikowany  jako walkower
na   korzyść  drużyny   przeciwnej.   W przypadku, gdy klub zgłasza więcej niż jedną drużynę
w danej kategorii wiekowej, to zawodnik może grać tylko w jednej drużynie swojegoklubu.

9.W turnieju organizowanym na hali o wymiarach boiska do piłki ręcznej – 40 m x 20 m biorą
 udział zespoły 5-osobowe (4 + bramkarz).

10.W rozgrywkach obowiązują zmiany powrotne (tzw. „hokejowe”). Czas trwania zawodów
    podczasturniejów:

- 2 x 10 minut z 3 min. przerwą, w którym uczestniczą 4 zespoły;

- 1 x 15 minut, w którym uczestniczy 5zespołów;

- 1 x 12 minut, w którym uczestniczy 6zespołów.

Dopuszcza  się  inny  czas  gry,któryjest uzależniony od ilości zespołów uczestniczących
w turnieju oraz czasu, na który drużyna organizująca turniej ma udostępnioną halę sportową. System rozgrywek – w grupach „każdy z każdym”. Rozgrywki będą rozgrywane systemem turniejowym, zgodnie z załączonym terminarzemrozgrywek.

 

 

11.Wymiary boiska: zaleca się, aby turnieje były organizowane na hali o wymiarach
  20m x 40m lub mniejszym, jednak nie mniejszym niż 15 m x 30 m. Wymiary bramek: 3x2m.
  Obowiązuję gra piłką nr4.


12.Obowiązuje gra bez spalonego. Wprowadza się zakaz podania (wykopywania z ręki) piłki
   przez bramkarza za połowę boiska przy wznowieniu gry. Dopuszcza się przygotowanie linii
  z niskich płaskich pachołków lubtalerzyków.


13.Rzut karny wykonuje się z odległości 6 m od środka liniibramkowej.


14.Linia pola karnego w odległości 6 m odbramki.


15.Rzut różny – zgodnie z przepisami gry w piłkęnożną.


16.Rzut wolny – bramkę można zdobyć tylko z połowy przeciwnika. Odległość muru od piłki
   przy rzutach wolnych wynosi 3m.

 

17.Wznowienie z autu wykonywane jest nogą. Z autu nie można zdobyć bezpośrednio bramki. Musi
  nastąpić podanie piłki do wysokości kolan lub indywidualne wprowadzenie piłki nogą w pole gry.
 Odległość przeciwnika od piłki wynosi minimum 3m.

18.Nie można z rozpoczęcia gry bezpośrednio zdobyćbramki.

19.Obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem. Przewinienie to będzie skutkowało rzutem wolnym
 pośrednim dla drużynyprzeciwnej.


20.Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty, następna kara – 
  2 minuty, a kolejna kara to wykluczenie zawodnika, który kończy grę w tym meczu,
  ale zespół uzupełnia skład i gra wkomplecie.


21.Kolejność  zespołów  w  tabeli  ustala  się  zgodnie   z  Regulaminem  Rozgrywek  ŚZPN
  na sezon 2019/2020 §22 pkt. 1,2. Do dalszych rozgrywek awans uzyskują zespoły, które
  w poszczególnych grupach po rozgraniu turniejów eliminacyjnych zajmą pierwsze i drugie
  miejsca. 


22.W sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Wydział
 Gier ŚZPN oraz Wydział Szkolenia ŚZPN zgodnie z obowiązującymiprzepisami.


23.Mecze poszczególnych turniejów będą sędziowane przez trenerów drużyn, które akurat 
 w tym momencie nie rozgrywająmeczu.


24.Zabrania się przebywania osobom postronnym w pobliżu placu gry lub ławki rezerwowych.


25.Trenerzy poszczególnych drużyn są odpowiedzialni za porządek oraz zachowanie
 rodziców/opiekunów zawodników podczas trwaniaturnieju.


26.Do prowadzenia - sędziowania spotkań upoważnieni są jedynie trenerzy, których drużyny biorą
 udział w rozgrywkach grupowych, organizator ŚZPN wyznaczy sędziów oraz pokryje koszty z tym
 związane w turniejachfinałowych.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook