UWAGA KLUBY. WALNE SPRAWOZDAWCZE

data: 2018-09-12

Informacja dotycząca zgłaszania delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ŚZPN

 

Szanowni Członkowie ŚZPN,

uprzejmie prosimy o powiadomienie Biura ŚZPN o osobach, które będą reprezentowały członków ŚZPN na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 27 ust. 4 Statutu ŚZPN,  imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email delegatów i zastępców delegatów powinny zostać zgłoszone do Biura ŚZPN nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Oznacza to, że nawet w przypadku reprezentowania Państwa przez tożsamego delegata, jak na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów w 2016 r., należy potwierdzić dane delegata i dostarczyć je do Biura ŚZPN.

Brak wypełnienia w/w obowiązku skutkować będzie niedopuszczeniem delegata do udziału w Walnym Zgromadzeniu!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem ŚZPN.

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook