• ALIT ZNÓW NAJLEPSZY

  Tradycją jest, że zimowe zmagania młodych piłkarzy podczas ferii zimowych organizowane w Dwikozach są doskonałą propagandą piłki nożnej.

  czytaj więcej » archiwum
 • HETMAN CUP. ŚZPN PATRONUJE

  Zapraszamy na XI edycję turnieju Hetman Cup. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej jest jednym ze współorganizatorów. 

  czytaj więcej » archiwum
 • SPOTKANIE Z KLUBAMI

  Informujemy, że spotkanie z działaczami klubów piłkarskich przed rundą wiosenną sezonu 2017/18 odbędzie się ...

  czytaj więcej » archiwum
 • MŁODZICY GRALI W BIDZINACH

  Jan Pałasz, prezes i działacze Ester Wojciechowice zorganizowali kolejny, bardzo dany turniej piłkarski dla młodzieży ...

  czytaj więcej » archiwum
 • PUCHAR PREZESA PZPN. KKP KORONA U-12 W ĆWIERĆFINALE

  Bardzo dobrze spisali się piłkarze KKP Korona (U-12) podczas turnieju o Puchar Prezesa PZPN. Młodzi kielczanie zagrali w ćwierćfinale ...

  czytaj więcej » archiwum
 

UCHWAŁY ZARZĄDU ŚZPN

data: 2017-09-22

Kielce, dn. 11.09.2017 r.

 

UCHWAŁA NR 115/12/V/2017

Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach z dnia 11.09.2017 r.
w/s zmiany Regulaminu Pomocy Klubom, wprowadzonego Uchwałą
Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach z dnia 31.01.2017 r.

 

Zarząd ŚZPN, działając na podstawie art. 46 ust. 2 Statutu ŚZPN, postanawia:

 

§ 1

1.    Z uwagi na ilość wniosków złożonych przez Kluby ws. przyznania pomocy finansowej oraz posiadane przez ŚZPN środki finansowe w ramach budżetu na rok 2017, wnioski Klubów o przyznanie pomocy w 2017 r. rozpatrzone zostaną po upływie końcowej daty naboru wniosków, tj. po dniu 30 października 2017 r., z uwzględnieniem posiadanych przez ŚZPN środków.

2.    W trosce o równy i sprawiedliwy podział środków przeznaczonych na pomoc Klubom, począwszy od 2018 roku, ostateczny termin składania wniosków o pomoc ustala się na dzień 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego, zaś rozpatrzenie wniosków następować będzie po pływie terminu na złożenie wniosków, nie później niż do 15 października każdego roku kalendarzowego. W/w zmiana znajdzie swoją regulację w zapisach jednolitych Regulaminu Pomocy Klubom na rok 2018.

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                         Za Zarząd ŚZPN

                                                       Prezes Mirosław Malinowski

 

 

UCHWAŁA NR 116/12/V/2017

Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach z dnia 11.09. 2017 r.
w/s podjęcia działań zmierzających do pozyskania dofinansowania ze środków UE
w zakresie tzw. projektów miękkich

Zarząd ŚZPN, działając na podstawie art. 46 ust. 2 Statutu ŚZPN, postanawia:

§ 1

1.    Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków współfinansowania wszelkiego rodzaju szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych działań inwestujących w zasoby ludzkie, Zarząd ŚZPN uznaje za zasadne konieczność poniesienia kosztów na merytoryczne
i formalnoprawne opracowanie wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków UE do wyżej wskazanych działań.

2.    Zarząd ŚZPN upoważnia Prezesa Zarządu do przedstawienia Zarządowi rekomendacji co do podmiotu wybranego w trybie przetargu ograniczonego, który świadczyć będzie na rzecz ŚZPN usługi współudziału w opracowaniu wniosków oraz reprezentowania ŚZPN
w ogłaszanych naborach i konkursach wniosków.

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                        Za Zarząd ŚZPN

                                                      Prezes Mirosław Malinowski

 
« wstecz
 
Ładowanie...
 
 
Facebook