• JUBILEUSZ SMS OSTROWIEC ŚW.

  Marcin Gawron, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej wziął udział w uroczystościach jubileuszowych Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu  Świętorzyskim.

  czytaj więcej » archiwum
 • TOMPAWEX OBICE ZDOBYWCĄ OKRĘGOWEGO PUCHARU POLSKI W FUTSALU MEŻCZYZN

  czytaj więcej » archiwum
 • ŚWIĘTOKRZYSKA KONFERENCJA PIŁKI NOŻNEJ

  czytaj więcej » archiwum
 • KONFERENCJA DLA TRENERÓW CERTYFIKOWANYCH SZKÓŁEK

  Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza do uczestnictwa w makroregionalnych konferencjach dla trenerów certyfikowanych szkółek.

  czytaj więcej » archiwum
 • PLECAK DLA BEZDOMNEGO

  czytaj więcej » archiwum
 

DZIEŃ DZIECKA Z ŚZPN

data: 2013-05-28

 

 

 

CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 REGULAMIN Piłkarskiego Turnieju Z Okazji  Międzynarodowego Dnia Dziecka

 

   Podokręg Sandomierz

 

 

            

 

  Sichów Duży   01.06.2013r.

 

 

 

ARTYKUŁ I   CEL TURNIEJU

 

 1. Popularyzacja piłki nożnej masowej
 2.  Świętowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka
 3.  Krzewienie kultury fizycznej wśród najmłodszych  adeptów piłki nożnej  na terenie działania Podokręgu Sandomierz.
 4. Aktywna forma spędzenia czasu wolnego
 5.  Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej  poprzez sport.
 6. Mobilizowanie i angażowanie jak największej liczby działaczy i sympatyków do działalności społecznej mającej na celu tworzenie odpowiednich warunków rozwoju sportu w regionie.

 

 

ARTYKUŁ II    ORGANIZATOR  ROZGRYWEK

 

 1. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sandomierz.
 2. Klub Sportowy „Baszta” Rytwiany

  

ARTYKUŁ III   TERMIN I MIEJSCE

 

01.06.2013r.  Boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Sichowie Dużym

 

ARTYKUŁ IV   UczestnicY

W Turnieju uczestniczą  zaproszone przez organizatorów drużyny  z rocznika 2002 i młodsi. Drużyna może być mieszana (chłopcy z dziewczętami).

ARTYKUŁ V    System rozgrywek

 1. W turnieju  bierze udział osiem zespołów. Rywalizacja odbywa się w dwóch grupach systemem   każdy z każdym (Załącznik nr 2).

 2. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.

 

Kolejność drużyn w grupie eliminacyjnej
1. O kolejności drużyn  decyduje ilość zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

Przy dwóch zespołach
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach grupowych,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,
d) przy dalszej równości, decyduje losowanie.

Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami:


a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych w meczach między zainteresowanymi zespołami,
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach ,
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach ,
f) przy dalszej równości, decyduje losowanie.

ARTYKUŁ VI    OGÓLNE PRZEPISY GRY

 

 Postanowienia ogólne:

 Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Piłka:

 1. Turniej będzie rozegrany piłką  nr 4

Czas gry:

      2 x 7 minut z minutową przerwą na zmianę stron boiska

    Boisko
 1. Mecze będą rozgrywane na boisku ze sztuczną trawą.

      Zawodnicy
1.   Drużyna składa się  maksymalnie z 11 zawodników oraz trenera/opiekuna

 1. Na boisku występuje sześciu zawodników + bramkarz
 2. Obowiązują zmiany powrotne tzw. „hokejowe”


Napomnienia i kary
1. Kary wychowawcze od 1 do 3 minut.
2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska (czerwona kartka).
3. O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Zawodów..

 Uwagi organizacyjne
1. Każda z drużyn zobowiązana jest do przydzielenia swoim zawodników stałych numerów na koszulkach na czas trwania turnieju.
2. Każda drużyna musi posiadać jednakowy strój sportowy.
3. Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji:
a) lista zbiorcza zawodników (Załącznik nr 1),
b) każdy z uczestników musi posiadać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem, lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
c) każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uczestnictwa w turnieju (dopuszczalne są listy zbiorcze).

       4.Organizator  zapewnia opiekę medyczną

       5. Organizator ubezpiecza uczestników Turnieju

 

ARTYKUŁ VII    INTERPRETACJA  PRZEPISÓW

 

    Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Zarząd Podokręgu Sandomierz ŚZPN. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN. Uczestnicy rozgrywek mają prawo odwołania się do Zarządu Podokręgu Sandomierz ŚZPN. Niniejszy Regulamin wraz z Przepisami Gry FIFA jest jedyną podstawą rozgrywek.

 

ARTYKUŁ VIII       NAGRODY

 

 1. Czterech półfinalistów - wyjazd na mecz Reprezentacji Olimpijskiej U-21  Polska – Malta,                      6 czerwca stadion Cracovii Kraków.
 2. Puchary, dyplomy, nagrody niespodzianki

 

ARTYKUŁ IX      KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sandomierz

ul. Koseły 18/26,   el./fax 15 838-54-05

 

Trener Koordynator Podokręgu Sandomierz – Tomasz Dzieciuch, tel.693960178,

 Email: tomasz2dz@wp.pl

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

 

KLUB: …………………………………………………………………………………………….

 

 

SKŁAD  DRUŻYNY

 

 

Lp.

Nr  zawodnika

Nazwisko i imię  ⃰⃰

                    Bramki

1

2

3

4

5

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⃰⃰   Imię i Nazwisko zawodnika koniecznie wypełnić drukowanymi literami!

 

 

                TRENER/OPIEKUN  : ………………………………………………

 

 

     

 

 

              OŚWIADCZENIE   TRENERA/OPIEKUNA  DRUŻYNY.

 

Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, stwierdzam że znane mi są dane personalne w/w. zawodników.

 

 

                                                                                  …………………………………………………………………………………………

                                                                                       (czytelny podpis trenera/opiekuna drużyny)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

DZIEŃ DZIECKA SICHÓW DUŻY  01.06.2013r.

 

GRUPA I

 

 

LP

NAZWA DRUŻYN

BRAMKI

 PKT

MIEJSCE

1

ALIT I  OŻARÓW

 

 

 

2

UKS „TRÓJKA” I  SANDOMIERZ

 

 

 

3

BASZTA I  RYTWIANY

 

 

 

4

STRAŻAK BIDZINY

 

 

 

 

GRUPA II

 

 

LP

NAZWA DRUŻYN

BRAMKI

 PKT

MIEJSCE

1

ALIT  II OŻARÓW

 

 

 

2

UKS „TRÓJKA” II  SANDOMIERZ

 

 

 

3

BASZTA II  RYTWIANY

 

 

 

4

GKS OBRAZÓW

 

 

 

 

KOLEJNOŚĆ GIER

 

 

LP.

GODZINA

 

DRUŻYNY

WYNIK

1

10.00 – 10.15

1 - 4 GR I

ALIT I - STRAŻAK

 

2

10.20 – 10.35

1 - 4 GR II

ALIT II- GKS OBRAZÓW

 

3

10.40 – 10.55

2 - 3 GR I

UKS „TRÓJKA” I – BASZTA I

 

4

11.00 – 11.15

2 - 3 GR II

UKS „TRÓJKA” II – BASZTA II

 

5

11.20 – 11.35

4 – 3 GR I

STRAŻAK - BASZTA I

 

6

11.40 – 11.55

4 – 3 GR II

GKS OBRAZÓW - BASZTA II

 

7

12.00 – 12.15

1 - 2 GR I

ALIT I  - UKS „TRÓJKA” I

 

8

12.20 – 12.35

1 - 2 GR II

ALIT II - UKS „TRÓJKA” II

 

9

12.40 – 12.55

2 - 4 GR I

UKS „TRÓJKA” I – STRAŻAK

 

10

13.00 – 13.15

2 - 4 GR II

UKS „TRÓJKA” II – GKS OBRAZÓW

 

11

13.20 – 13.35

3 - 1 GR I

BASZTA I - ALIT I

 

12

13.40 – 13.55

3 - 1 GR II

BASZTA II - ALIT II

 

13

14.05 – 14.20

I PÓŁFINAŁ

1GR I – 2GR II

 

 

14

14.25 – 14.40

II PÓŁFINAŁ

1GR II – 2GR I

 

 

15

14.45 – 15.00

O 7 MIEJSCE

 

 

16

15.05 – 15.20

O 5 MIEJSCE

 

 

17

15.25 – 15.40

O 3 MIEJSCE

 

 

18

15.45 -  16.00

FINAŁ

 

 

          16.15

ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

 
« wstecz
 
Ładowanie...
Almanach SZPN 2021-2025
 
 
Facebook