UWAGA KLUBY!!!

data: 2010-11-19

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach zawiadamia, iż do dnia 30 grudnia 2010. przyjmowane będą zamówienia na organizację treningów i meczów piłkarskich w okresie styczeń - kwiecień 2011 na boisku ze sztuczną murawą w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 8.

W w/w terminie boisko będzie dostępne:
- dni robocze: godz. 10.30 - 12.00, godz. 17.30 - 22.00
- soboty i niedziele: godz. 8.00 - 22.00
- w okresie ferii szkolnych (31.01.2011 - 13.02.2011): godz. 8.00 - 22.00


Odpłatność za wynajem boiska wynosi:
- dla klubów sportowych za 1 godz. zegarową (przy świetle dziennym) - 200 zł. (brutto) i 250 zł (brutto) przy świetle sztucznym;
- dla osób fizycznych i zakładów pracy (odpowiednio): 250 zł i 300 zł.
- dla grup młodzieżowych klubów sportowych (odpowiednio): 100 zł. i 150 zł.


Zamówienia należy składać:
- pisemnie na adres: Hotel Stadion, 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 8
- faxem, nr: (41) 368 77 15
- e-mail: hotel.stadion@mosir.kielce.pl


Po otrzymaniu zamówienia MOSiR  potwierdzi realizację pisemnie, e-mailem lub zawrze stosowną umowę (w przypadku zamówienia większej ilości terminów).
Dodatkowych informacji udziela kierownik obiektu, Henryk Andrukonis tel. 41 368 77 15, 41 361 27 03 lub 962 955 921

 
« wstecz
 
Ładowanie...
Almanach SZPN 2021-2025
 
 
Facebook